• Home » Vijesti » Bošnjački narod koji živi u Tuzima doživljava diskriminaciju

Bošnjački narod koji živi u Tuzima doživljava diskriminaciju

Opštinski odbor Tuzi

Bošnjački narod koji živi u Tuzima, a posebno onaj koji već deceniju i po migrira ka našoj opštini, nekada pun nade jer se seli u novo mjesto zbog boljeg života, danas doživljava svojevrsnu diskriminaciju koja je produkt odnosa vlasti prema našem narodu, koji je iseljavanja inicijalno pokrenuo i podstakao u godinama prije referenduma.

Izgradnja škole na Karabuškom polju je dugogodišnje prazno obećanje od kojeg do sada nismo vidjeli ništa.

Pored praznih obećanja ‘autentičnih’ predstavnika Bošnjaka ali i nebrige državnog nivoa u prvom planu je javašluk Opštine oko otkupa placa za školu na Karabuškom polju i izgradnja iste, da ne govorimo o planovima za izgradnju vrtića i drugih obrazovno-vaspitnih i rekreativnih ustanova za djecu tamo gdje žive Bošnjaci.

Poražavujuća je činjenica da u XXI vijeku moramo govoriti o problemu sa snadbijevanjem strujom.

Naši sugrađani su onemogućeni da koriste neke od osnovnih električnih uređaja i oni danas, na primjer, izbjegavaju korišćenje električnog šporeta zbog lošeg napona električne energije. Ne bismo se osjećali bolje da se to dešava bilo gdje drugo, ali gle čuda, to se dešava isključivo u naseljima gdje dominantno žive Bošnjaci.

“Pukom slučajnošću” ne postoji ni ambulanta.

Moramo se zapitati, zašto naši roditelji ne mogu imati zdravstvenu zaštitu i makar obaviti generalni medicinski pregled ili primiti infuziju u svom mjestu.

Jedan od ključnih problema naselja u kojima žive Bošnjaci je vodosnadbijevanje.

Za Karabuško polje su uključene dvije pumpe a za ostala naselja po jedna. Međutim, to je samo opravdanje da se brinu, jer znamo da te dvije pumpe opskrbljuju čak 700 domaćinstava dok tamo gdje je po jedna puno nema postoji više od 100 domaćinstava. U naselju Kuće Rakića, gdje također žive Bošnjaci, je i znatno teža situacija. Pitanje je da li tamo uopšte i ime pumpi i vodosnadbijevanja.

To da je infrastruktura još jedan od problema bošnjačkih naselja u Tuzima je postao standard, a praznih obećanja je mnogo.

Na Karabuškom polju u protekle četiri godine konstantno se govori o planu izgradnje objekta MZ. Međutim, realizacije istog nikako da počne. Za četiri godine asflatirana je samo jedna ulica i potkrpljeno oko dvadeset rupa. Postavljena su četiri polovna ležeća policajca i zamijenjeno je tek deset rasvjetnih sijalica. U Šipčaniku, gdje žive Bošnjaci, apsolutno ništa nije urađeno.

U naselju Kuće Rakiće su asfaltirali jednu ulicu, ne zbog toga, što tamo većinski žive Bošnjaci, već jer su tamo “milionski prihodi od poreskih obveznika”.

Ovdje navodimo samo neke od brojnih problema sa kojima se susreće bošnjački narod na teritoriji opštine Tuzi. Postavlja se pitanje, zašto se u mjestima gdje žive Bošnjaci samo planiraju budžetska sredstva, dok se u Malesiji realizuju?

Pored infrastrukturne diskriminacije, problem zapošljavanja Bošnjaka u lokalnoj samoupravi vidimo kao jedan od ključnih problema za Bošnjake.

Bošnjaci u Tuzima, mogu dobiti zaposlenje samo ako oni na vlasti “ocijene da je pripadnik našeg naroda politički podoban za održavanje lokalne vlasti”.

Dragi Bošnjaci, odgovor je jasan. Problem leži u predstavnicima bošnjačkog naroda koji u lokalnoj vlasti ne mogu nista doprinijeti svom narodu.
Zato Bošnjaci, na sljedećim izborima vam poručujemo da stižemo, da ispravimo dugogodišnju nepravdu.

OO Tuzi