• Home » Vijesti » Kalač: DPS neka ne računa na našu podršku

Kalač: DPS neka ne računa na našu podršku

Šta očekujete od predstojećih parlamentarnih izbora kada je u pitanju rerezultat BDZ ali i ukupan odnos snaga na političkoj sceni Crne Gore?

Hazbija KALAČ: Očekujemo promjene. Uvjereni smo da Crna Gora, njeni građani zaslužuju pošteniju vlast. Bošnjački narod ne smije ostati zarobljen u ovom zatvorenom krugu režimskog algoritma vladanja strahovima i ucjenama. Bošnjaci dugo i predugo trpe status koji ničim ne zaslužuju, status građana drugog reda, a sve to zahvaljujući kontinuitetu politike služenja a ne vođenja, koju su mu nametnuli upravo bošnjački političari, bilo da se radi o tzv.političarima građanske političke filozofije, bilo oni koji se pakuju u nacionalnom ruhu.
BDZ je građanima Crne Gore ponudila jasan put prema slobodi Crne Gore. Naša politika je politka pomirenja naroda. To je trajni put bez alternative. Moramo konačno shvatiti da je politika tzv. međusobne tolerancije, gdje jači daje prava slabijem samo u iznuđenoj mjeri, samo odlaganje nečega što se jednom mora riješiti. Pomirenje znači ujednačavanje prava za sve narode i građane, priznavanje njihovog viševjekovnog trajanja na ovom zajedničkom životnom prostoru, priznavanje različitosti kultaura, vjera, te drugih posebnosti. Ovo nije nikakva utopija, već nužna realnost koju moramo priznati, ako želimo postati slobodni ljudi.
U toj političkoj ravni, BDZ sebe vidi kao potpuno novu i kvalitetnu alternativu ostalim političkim ponudama, posebno prema bošnjačkom narodu. Mi vjerujemo da će bošnjački narod razumjeti i podržati našu poruku iako se od nekog ko je tako dugo bio u ropstvu ne može očekivati da baš lahko povjeruje da se zatvorski zidovi ruše ili su već porušeni.viber-image-1

Šta ćete u kampanji ponuditi biračima, pripadnicima bošnjackog naroda u Crnoj Gori, u smislu poboljšanja njihovog položaja i koji su  vam kljucni ciljevi i programska opredjeljenja?

Hazbija KALAČ: Od promjena ugla gleadanja na prava jednog naroda da postane politički faktor a ne samo glasačko tijelo, do ponude programa strateških pravaca razvoja, u ekonomsko-socijalnoj sferi, u sferi organizacije, odnosno reorganizacije države i društva, usvajanja novih vrijednosnih standarda u oblasti cjelokupne društvene nadgradnje.
Ako se pomirite politikom da kao jedan autohtoni narod budete u svemu drugi, ako ne prihvatite da dijelite društvenu odgovornost za državnu organizaciju, unutrašnju i spoljnu politiku, i samo se parazitski prislonite na režim, jasno je da ste sebe doveli u proces tihog nestajanja. Bošnjaci su veliki balkanski narod. Ovaj region se integriše u širu asocijaciju naroda, i mi ne smijemo ostati bez učešća i doprinosa u aktivnom profiliranju tog novog društvenog ambijenta. To se može postići samo ako nešto nudite što drugi ili nemaju ili su u tome u izvjesnom deficitu. Naša bošnjačka ponuda je vrijedna pažnje, imajući u vidu prije svega našu pacifističku tradiciju, našu tradicionalnu naklonjenost miru i pomirenju, te naše nesporne duhovne i kulturne vrijednosti.

Podržali ste opozicionu borbu za fer izbore. Smatrate li da su stvoreni uslovi da glasanje 16.oktobra bude fer i demokratsko?

Hazbija KALAČ: BDZ u Crnoj Gori je pozitivno odgovorila pozivu opozicionih snaga da se pored ostalog i kroz proteste izvrši pritisak na začahureni sistem vlasti, da u procesu ohrabrenja i mobilizacije širokih narodnih masa otkoči naraslu energiju nezadovoljstva te na taj način izvrši pritisak na vlast kako bi se stvorili što regularniji uslovi za sprovođenje parlamentarnih izbora. Dugotrajuća nepromjenjivost vlasti stvorila je jednu nepovoljnu izbornu kulturu, koja je posebno u nekoliko posljednjih izbornih ciklusa doživjela krajnju vulgarizaciju izbornog prava, što je očito poseban doprinos vladajuće DPS sa njenim satelitima. Naime, ono što je kod većine građana Crne Gore bilo vjekovima bruka i sramota, a odnosi se na korupcijske izborne mehanizme, posljednjih godina je to za značajan broj građana nažalost postala skoro normalna pojava. Ipak, masovnost protesta, posebno u noći 24.oktobra, pokazala je da se ovaj narod ne može porobiti i prihvatiti tako ponižavajući položaj. Zato je, vidjeli smo, i vlast ubrzano tražila način da amortizuje pokrenutu bujicu narodnog nezadovoljstva i prihvatila da opozicija participira u vladi do oktobarskih izbora.
Iskustvo protestnog okupljanja građana sa kraja 2015.godine, te iskazani strah režima da neće biti u stanju kontrolisati stanje u takvim uslovima, kao i naravno djelovanje opozicionih ministara u Vladi izbornog povjerenja, stvorilo je kakvu-takvu prijetnju režimu na posljedice ako se ponovo upusti u novu korupcijsku izbornu avanturu. Naravno, radi se o veoma krupnom ulogu te ne treba biti naivan da će aktuelna vlast potpuno odustati od već usvojenih metoda izbornih manipulacija.

Sa kim ste spremni da uđete u eventualnu postizbornu koaliciju i  postoji li mogućnost saradnje sa DPS/om?

Hazbija KALAČNaša poruci biračima je: Sandžak za pomirenje. Ovakvom porukom jasno stavljamo do znanja i potencijalnim biračima ali i ostalim sudionicima u političkom miljeu Crne Gore, šta su naše vrijednosti i politički prioriteti. Od ovih prioriteta će u uslovima da budemo sudionici u parlamentarnom životu Crne Gore ovisiti i naše učešće u budućim razgovorima. Iskazao sam već jednom da pitanje Sandžaka za Crnu Goru nije problem niti bilo kakva opasnost već više dio rješenja. Prekogranična regija Sandžak je prije svega ekonomski potencijal koji vlast namjerno guši kako bi prije svega obezbijedila potpunu ovisnost osiromašenog naroda za svoje projekcije održanja nepromjenjivosti vlasti.
Oni koji su već previše učinili da se kako cijela Crna Gora ali još i drastičnije sandžački prostor ekonomski devastira do stanja da je život postao nemoguć, ne mogu zadobiti našu podršku. Naravno, treba imati u vidu i činjenicu da vladajuća DPS nije koherentna ideološko-politička struktura, već je to organizacija koja se održava samo snagom vrlo uske interesne strukture. Nakon ovih izbora, za očekivati je da će i unutar ove političke strukture doći do ozbiljnijih promjena.

Kako komentarišete činjenicu da DPS ove izbore predstavlja kao odbranu države i NATO integracija?

Hazbija KALAČ: Od evroatlanskih integracija je vještački, u izborne svrhe, stvorena velika tema. Za evropske i NATO integracije, može se reći su to dva integralna procesa koji su riješeni samim našim geografskim položajem. Prosto, radi se o pitanjima koja, u konstelaciji globalnih odnosa snaga, te imajući u vidu da se Crna Gora nalazi u zoni potpune NATO dominacije, u izbornom procesu služe kao maska za sakrivanje suštinskih problema. Mnogo je lakše medijski isfabrikovati ugroženost Crne Gore u smislu njene državnosti i njenog strateškog puta nego odgovarati na nevjerovatno veliki broj pitanja iz svakodnevnog života građana na koja nema valjanog odgovora.