Saopćenje za javnost

Bošnjačka demokratska zajednica u Crnoj Gori se ne može složiti sa ocjenama koje dolaze iz krugova političkih predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori da su Mladić i Karadžić nepravedno osuđeni te da su u tom smislu heroji srpskog naroda.

Pravda se u svim pojavnim oblicima uvijek odnosi na budućnost a ne na prošlost jer se prošlost ne može izmijeniti, a budućnost se treba učiniti pravednijom i sigurnijom za sve ljude. Sa druge strane, heroji se nemogu nazivati oni koje je medjunarodna zajednica krivično osudila, ali sigurno sa time se neće složiti i ona tiha većina u srpskom narodu koja ne prihvata niti ima razloga da prihvati teret zločina genocida da je učinjen u njeno ime.

Uvjereni smo da svaki pojedinac unutar sebe, bez obzira da li je doprinio ili nije doprinio učinjenom zločinu, osuđuje i ne može da prihvati zločince kao heroje.

Predsjednik BDZ u CG
Hazbija Kalač