• Home » Vijesti » Stranka pravde i pomirenja je ‘Par excellence’ državotvorna, suverenistička partija

Stranka pravde i pomirenja je ‘Par excellence’ državotvorna, suverenistička partija

Stranka pravde i pomirenja je ‘Par excellence’ državotvorna, suverenistička partija jer je srž naše politike i angažmana;

✅ opstanak Bošnjaka

✅ razvijanje opština i gradova

✅ zadovoljni i situirani građani

jer su upravo takvi građani najveći bedem očuvanja i odbrane nezavisne i suverene Crne Gore !!

🔵🟢Crna Gora – dom za sve građane bez obzira kojoj naciji, vjeri ili politici pripadali mora ostati imperativ našeg društva.

🔵🟢 Jake i nezavisne institucije su ključ prosperiteta jednog društva. One su ujedno i najbolji garant distribucije ustavom zagarantovanih prava našeg naroda.