• Home » Vijesti » Tribina “ Sandžak prekogranična regija, šansa i Evropska perspektiva Crne Gore” u Bijelom Polju

Tribina “ Sandžak prekogranična regija, šansa i Evropska perspektiva Crne Gore” u Bijelom Polju

U domu kulture u Bijelom Polju, NVO Sandžak EU regija, organizirana je tribina “ Sandžak prekogranična regija, šansa i Evropska perspektiva Crne Gore”. Uvodničari tribine su bili doc.dr. Rejhan Kurtović, Hazbija Kalač dopl.ecc., mr. Maksud Mahmutović, i kako kažu, željeli su da predstave konkretne modele razvoja ove prekogranične regije, o Sandžaku kao šansi i perspektivi za Srbiju ali i Crnu Goru.

“ O jednom modelu koji je već prepoznat u Evropi, kao model koji dobro funkcioniše između različitih Evropskih država. Podjelili smo neka iskustva, podjelili smo određene informacije koje se odnose na Evropske fondove. Govorili smo o tome koliko EU godišnje izdvaja za Evropske regione ali i kako mi možemo koristiti ta sredstva “, ističe doc.dr. Rejhan Kurtović.

Želimo da pokažemo i dokažemo da mi možemo napravitu tu vrstu integracije, ali i da se na taj način približimo vrijednostima EU i da postanemo suštinski dio Evropskog prostora, dodaje dipl.ecc. Hazbija Kalač.

“ Ovdje u Bijelom Polju smo imali jednu prezentaciju pitanja Sandžaka, kako mi vidimo Sandžak prije svega. Mislim da smo uspjeli da prezentiramo jednu Evropsku priču o Sandžaku. Po reakcijama, dosta brojne publike za vrstu ove teme, mislim da je konačno ova tema usvojena kao tema koja više ne može biti predmet spekulacija, u smislu plašenja Sandžakom. Radi se o jednoj kvalitetnoj, životnoj temi koju Sadžaklije prihvataju “, dodaje dipl.ecc. Hazbija Kalač.

Ovim smo željeli da prikažemo tradicionalne veze koje će formiranjem Evropskog regiona Sandžak, približiti i Srbiju i Crnu Goru EU, dodaje mr. Maksud Mahmutović.

“ Moj dio je bio da napravim uvod o tradiciji ova dva djela Sandžaka, o kulturnim vezama, bračnim, ekonomskim, prijateljskim ali i svim ostalim vezama. Mislim da ćemo od ovoga svi imati hajra i da je ovo jedno opšte dobro “, završava mr. Maksud Mahmutović.

Na kraju tribine, predloženo je da vlada Srbije i vlada Crne Gore formiraju nove Evropski region a to je Evropski region Sandžak, koji će svakako zaustaviti sve one negativne trendove koji se danas javljaju. Ujedno će pomoći ka daljem članstvu EU.

SANA – Zerina Bojadžić